1135

Researcher: 
Mitchell
Data entry notes: 
Listed as ‘vlلdne dohody' [governmental agreement?]
Treaty Name and Text
Agreement Name: 
Agreement Between The Government Of Slovak Republic And The Government Of The Kingdom Of Norway On Initiating A Project On Biomass In Fulfillment Of Obligations Under The Framework Convention On Climate Change
Alternative Treaty Name: 
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy
Possible Sources (additional): 
Parshikova: Slovakia; MOE list; http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/14297
Signature/Entry into Force/Termination
Date IEA was signed: 
1998-05-19
Signature Year: 
1998
Place IEA was signed: 
Oslo
Treaty Type
Membership eligibility (multilateral, bilateral, etc): 
Agreement Type Level 3: 
E (environment) Code (agreement is environmental or not): 
Environmental
Source for E (environmental) code: 
Title
Text used for E (environmental) coding: 
Agreement Between The Government Of Slovak Republic And The Government Of The Kingdom Of Norway On Initiating A Project On Biomass In Fulfillment Of Obligations Under The Framework Convention On Climate Change
Words used to code as Environmental: 
climate change
Lineage
Lineage: 
Climate Change
Sequence in lineage: 
100.000
Secretariat and auspices
Legacy
Hidden fields
Version: 
2007.10
Inclusion Auto-Generated: 
BEA - Bilateral Environmental Agreements
Subject: 
Pollution/Air
Category: 
ENV
Deletable
Member Code: 
NOR,SVK,
Members: 
Slovakia,Norway,
OrigMEAgrees: 
0