Agreement between Romania and Mozambique For Cooperation In The Field Of Fishing

Filename: 1978-RomaniaMozambique-FishingROtxt

ACORD din 17 noiembrie 1978 de cooperare in domeniul pescuitului intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Mozambic

Source: http://www.monitoruljuridic.ro/act/acord-din-17-noiembrie-1978-de-cooper...

PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 7 din 17 ianuarie 1979

Guvernele Republicii Socialiste România şi Republicii Populare Mozambic, reciproc interesate în dezvoltarea şi întãrirea cooperãrii economice şi tehnico-ştiinţifice în domeniul pescuitului, între cele doua tari, bazindu-se pe principiile egalitãţii, avantajului reciproc şi neamestecului în treburile interne încheie prezentul acord.

ART. 1

Pãrţile îşi exprima acordul în realizarea unei colaborãri reciproce cu caracter economic, tehnic şi ştiinţific în domeniul pescuitului maritim şi al pescuitului în apele continentale.

ART. 2

Pãrţile sînt de acord sa procedeze la efectuarea unui schimb de informaţii tehnico-ştiinţifice în domeniul pescuitului.

ART. 3

Republica Socialistã România consimte sa acorde sprijin în pregãtirea cadrelor în domeniul pescuitului maritim şi în apele continentale, în special în formarea de cadre pentru dezvoltarea pisciculturii.

ART. 4

Pãrţile sînt de acord sa procedeze la schimb de informaţii cu privire la navele de pescuit, echipamentul de pescuit şi echipamentul pentru industria legatã de activitatea de pescuit.

ART. 5

Pãrţile sînt de acord sa intensifice comerţul cu produse pescaresti, prin contracte de interes reciproc, ce se vor realiza între întreprinderi comerciale de stat specializate.

ART. 6

Republica Populara Mozambic este de acord sa elibereze navelor româneşti de pescuit, în condiţii ce vor fi stabilite, licenţe de pescuit în zona sa de drepturi economice exclusive.

ART. 7

Guvernul Republicii Populare Mozambic este de acord sa ofere navelor româneşti de pescuit facilitãţi pentru:

- ancorare şi acostare;

- reparaţii preventive şi curente;

- încãrcare, descãrcare şi transbordarea obiectelor de întreţinere şi a materialului tehnic;

- aprovizionarea cu apa, combustibil şi alimente;

- intrarea şi ieşirea membrilor echipajelor cînd acestea sînt schimbate în porturile mozambicane.

ART. 8

Fiecare parte va notifica celeilalte pãrţi autoritãţile competente însãrcinate cu soluţionarea problemelor privind aplicarea acordului.

ART. 9

Orice diferend în interpretarea sau aplicarea acordului va trebui soluţionat prin negociere directa între autoritãţile competente ale ambelor pãrţi; în caz ca nu se ajunge la înţelegere, diferendul va trebui soluţionat pe cale diplomaticã.

ART. 10

Prezentul acord va fi valabil pe o perioada de 5 ani, dupã care va fi reînnoit în mod automat pe perioade succesive de 5 ani, dacã nici una dintre pãrţi nu-l denunta în scris cu 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Termenul de valabilitate al acordului nu afecteazã totuşi îndeplinirea obligaţiilor rezultind din contractele semnate în conformitate cu prezentul acord.

ART. 11

Prezentul acord intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data semnãrii, dacã nu exista o notificare contrarã a pãrţilor înlãuntrul acestei perioade.

Semnat la Maputo la 17 noiembrie 1978, în doua exemplare originale în limbile romana şi portughezã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru guvernul

Republicii Socialiste România

Gheorghe Pana

Pentru guvernul

Republicii Populare Mozambic

Julio Zamith Carrilho/