Protocol modifying article 17 of the Convention Concerning Fishing In The Waters Of The Danube

Filename: 1979-Protocol-1958-FishingWatersDanube.RO.txt

Protocol modifying article 17 of the Convention Concerning Fishing In The Waters Of The Danube

Source: http://lege5.ro/Gratuit/g44dknjv/decretul-nr-316-1980-pentru-ratificarea..., downloaded 20141218

Protocolul de modificare a articolului 17 al Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării, întocmită la Bucureşti la 29 ianuarie 1958, din 29.06.1979

În vigoare de la 17.10.1980

Guvernele Republicii Socialiste România, Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Republicii Populare Ungare şi Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,

în dorinţa de a adînci în continuare colaborarea în domeniul folosirii raţionale şi dezvoltării rezervelor de peşte în fluviul Dunărea,

avînd în vedere necesitatea cooperării în continuare în scopul sporirii intensive a producţiei de peşte şi pentru reglementarea pescuitului,

considerînd ca, pe baza Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării, întocmită la Bucureşti la 29 ianuarie 1958, colaborarea lor în aceste domenii se desfăşoară în bune condiţii,

au hotărît să încheie prezentul protocol de modificare a articolului 17 al convenţiei şi, în acest scop, au numit pe împuterniciţii lor:

guvernul Republicii Socialiste România, pe Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România,

guvernul Republicii Populare Bulgaria, pe Petar Danailov, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Bulgaria în Republica Socialistă România,

guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace pe Lumir Hanak, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistă România,

guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pe Trifun Nicolic, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în Republica Socialistă România,

guvernul Republicii Populare Ungare, pe Sandor Rajnai, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Ungare în Republica Socialistă România,

guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe Vasili Ivanovici Drozdenko, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Socialistă România, care, după prezentarea deplinelor puteri, găsite în buna şi cuvenita formă, au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1

1 Articolul 17 al Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării, întocmită la Bucureşti la 29 ianuarie 1953, va avea următoarea redactare:

"Prezenta convenţie se încheie pe o perioadă de 5 ani şi se va prelungi automat, pe noi perioade de cîte 5 ani, pentru părţile contractante care, cu 6 luni înainte de expirarea fiecărei perioade de valabilitate, nu au comunicat în scris guvernului Republicii Socialiste România intenţia lor de a o denunţa."

ARTICOLUL 2

Prezentul protocol va fi supus ratificării şi va intra în vigoare în ziua depunerii ultimului instrument de ratificare guvernului Republicii Socialiste România.

Prezentul protocol se va aplica cu titlu provizoriu de la data semnării sale.

Întocmit la Bucureşti la 29 iunie 1979, într-un singur exemplar original în limbile română, bulgară, cehă, sîrbo-croată, ungară şi rusă, toate textele avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru guvernul Republicii Socialiste România: Vasile Caliga

Pentru guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace: Lumir Hanak

Pentru guvernul Republicii Populare Ungare: Sandor Rajnai

Pentru guvernul Republicii Populare Bulgaria: Petar Danailov

Pentru guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia:Trifun Nikolic

Pentru guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste: Vasili Ivanovici Drozdenko