Hazardous wastes

Citation: 

Scovazzi, Tullio. 1998. "New ideas as regards the passage of ships carrying hazardous wastes: the 1996 Mediterranean Protocol." RECIEL 7 (3):264-7.

Endnote ID: 
{, 1998 #6383}
Lineage Match: 
Hazardous Wastes